Neadresné doručenie

Neadresné reklamné materiály (letáky, letáky, brožúry a pod.), neadresné týždenníky, vzorky produktov a mnohé iné si denne nachádzajú cestu do domácností prostredníctvom doručovacích partnerov a informujú ich o aktuálnych ponukách, novinkách a akciách. Vaša lukratívna práca na čiastočný úväzok ako samostatne zárobkovo činná doručovateľka:

  • byť svojim vlastným šéfom 
  • lukratívny dodatočný príjem v závislosti od veľkosti doručovacej plochy
  • dobrá práca na čiastočný úväzok