súkromia

Informácie o súkromí

Informácie podľa čl.13 GDPR:

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás obzvlášť dôležitá. Vaše osobné údaje preto spracúvame výlučne na základe zákonných ustanovení (všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov, DSG, TKG 2003). V súlade s našou zákonnou povinnosťou (článok 13 GDPR) ako osoby zodpovednej za spracúvanie údajov by sme vás preto chceli informovať o spracúvaní osobných údajov, ktoré od vás získavame. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré môžu súvisieť s vami osobne, ako je meno, e-mailová adresa, IP adresa atď.

Za spracovanie údajov zodpovedá: >redmail Logistik & Zustellservice GmbH, Hainburger Straße 33, 1030 Viedeň a jej dcérske spoločnosti connect724 GmbH, Heizwerkstraße 6A, 1230 Viedeň, Cimedia Printmedienvertriebs GmbH, Gadollaplatz 1, 8020 Graz, Aßestraßwer GmbH, He1iz6wer GmbH telefón +43 5 1795 0 alebo +43 5 7240 0, email daten-schutz@redmail.at alebo datenschutz@connect724.at.

1. Súbory cookie:

Naša webová stránka používa takzvané cookies rôznych typov. Ide o malé textové súbory, ktoré sa pomocou prehliadača ukladajú na vaše koncové zariadenie. Neškodia. Používame cookies, aby bola naša ponuka užívateľsky príjemná a aby sme analyzovali používanie našej webovej stránky. To umožňuje vyhodnotiť používanie webovej stránky a získať prehľad o potrebách používateľov. Tieto zistenia pomáhajú ďalej zlepšovať kvalitu našej ponuky pre našich používateľov. Niektoré súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

Ak si to neželáte, môžete si svoj prehliadač nastaviť tak, aby vás informoval o nastavení cookies a povolíte to len v jednotlivých prípadoch. Podrobnejšie informácie nájdete v ponuke pomocníka vášho prehliadača alebo napríklad na http://aboutcookies.org.

Ak sú cookies deaktivované, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

Potrebné:

Priezviskotvorcadoba skladovaniadoménypoužitie
zp cookiesZustellpartner.at1 mesiac.zustellpartner.atObsahuje informácie o tom, či sa používateľ už rozhodol v súvislosti s nastavením súborov cookie a vyskakovacie okno sa preto musí zobraziť alebo nie.
PHPSESSIDZustellpartner.atdo konca reláciezustellpartner.atSpočíta počet relácií a každému návštevníkovi pridelí anonymný identifikátor.

Marketing a štatistika:

Priezviskotvorcadoba skladovaniadoménypoužitie
zp-marketingZustellpartner.at1 mesiac.zustellpartner.atObsahuje informácie o tom, či používateľ potvrdil používanie marketingových a štatistických cookies.
_gaGoogle1 rok.zustellpartner.atObsahuje informácie umožňujúce rozlíšenie používateľov lokality. Zhromažďuje údaje o návštevách používateľa, napríklad o tom, ktoré stránky sú relevantné.
_ga_8NNR5SV3X5Google1 rok.zustellpartner.atObsahuje informácie umožňujúce rozlíšenie používateľov lokality. Zhromažďuje údaje o návštevách používateľa, napríklad o tom, ktoré stránky sú relevantné.
_gat_gtag_UA_65642365_1Google1 minúta.zustellpartner.atObsahuje informácie umožňujúce rozlíšenie používateľov lokality. Zhromažďuje údaje o návštevách používateľa, napríklad o tom, ktoré stránky sú relevantné.
_gcl_auGoogle AdSense1 rok.zustellpartner.atPoužíva ho Google AdSense na experimentovanie s účinnosťou reklamy na webových stránkach využívajúcich ich služby.
_gidGoogle1 deň.zustellpartner.atObsahuje informácie umožňujúce rozlíšenie používateľov lokality. Zhromažďuje údaje o návštevách používateľa, napríklad o tom, ktoré stránky sú relevantné.
_fbpFacebook3 mesiace.zustellpartner.atPoužíva ho Facebook na meranie efektivity reklamy na webových stránkach využívajúcich ich služby.

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Ak je na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, vaša IP adresa bude spoločnosťou Google vopred skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa odoslaná na server Google v USA a tam skrátená. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivite webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača; Chceli by sme vás však upozorniť, že v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a v spracúvaní týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom, a inštaláciou: https ://tools.google.com/dlpage/gaoptout

2. Podrobnosti o údajoch, ktoré spracúvame:

Poskytujeme vám nasledujúce podrobné informácie o údajoch, ktoré spracúvame, v členení podľa činnosti spracovania

Niespracovateľská činnosťkategórie údajovúčely spracovaniaprávny základPríjemca (kategóriedoba skladovania
1Prilákajte dodávateľov (online)Osobné údaje (napr. meno a priezvisko) a kontaktné údaje (napr. adresa, e-mail, telefónne číslo)Informácie, predkladanie ponúkPlnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. c GDPR)

Oprávnený záujem zodpovednej osoby na dostupnosti potrebných dodávateľov
Zodpovedný
Materské spoločnosti poverené vedením dodávateľov >redmail Logistik & Zustellservice GmbH a connect724 GmbH
5 rokov od prvej žiadosti
2Prenos údajov na štatistické účely a analýzu správania používateľovIP adresa je pseudonymizovanáAnalýza používania webovej stránky jej používateľmiOprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR, ErwGr 48, § 96 ods. 3 TKG)Google Analytics14 Mesiace

3. Ak spracúvame údaje na základe oprávneného záujmu, ide konkrétne o tento záujem:

Nie (podľa tabuľky vyššie)Oprávnený záujemKontrolór/Tretia strana
2Udržanie zákazníkov a priamy marketing (odôvodnenie 47 GDPR)záujem zodpovednej osoby

Okamžite zastavíme spracovanie údajov, ktoré vykonávame na základe vášho súhlasu, ak nám tento súhlas odvoláte. Toto právo máte kedykoľvek a v tomto prípade vás žiadame o zaslanie neformálneho e-mailu na adresu datenschutz@redmail.at alebo datenschutz@connect724.at. Všetky spracovanie a prenosy vykonané do odvolania však zostávajú zákonné.

Máte tiež nasledujúce práva: Môžete požiadať o informácie o spracúvaní vašich údajov (článok 15 GDPR). Môžete požiadať o opravu nesprávnych údajov (článok 16 GDPR). V prípade potreby môžete požiadať o vymazanie svojich údajov (článok 17 GDPR). V prípade potreby môžete požiadať o obmedzenie spracovania vašich údajov (článok 18 GDPR). V prípade potreby môžete požiadať o prenos vašich údajov v bežnom formáte, ak ste nám tieto údaje poskytli (čl. 20 GDPR). V prípade potreby môžete namietať proti spracovaniu vašich údajov (článok 21 GDPR). Nakoniec môžete podať sťažnosť úradu na ochranu údajov (Barichgasse 40-42, 1030 Viedeň, telefón +43 1 52 152-0, e-mail dsb@dsb.gv.at, webová stránka https://www.dsb.gv. pri/) zvýšiť.