odtlačok

Informácie a zverejnenie Cimedia Printmedienvertriebs GmbH a wnb Zustell GmbH v súlade s oddielom 5 zákona o elektronickom obchode (BGBl I 2001/152 v platnom znení) a oddielom 24 a oddielom 25 zákona o médiách (BGBl 314/1981 v znení neskorších predpisov) a § 14 Zákonníka spoločnosti (BGBl I 2005/ 120 v platnom znení)

Vlastník spoločnosti alebo média:

Cimedia Print Medienvertriebs GmbH

Gadollaplatz 1

8010 Graz

telefón: +43 (0)5 1795 0

fax: +43 (0)5 1795 1053

e-mail: info@cimedia-logistik.at

účel spoločnosti:

Distribúcia mediálnych diel

registračné číslo firmy:

FN 210331 k

súd obchodného registra:

Krajský súd pre ZRS Graz

živnostenský úrad:

Obec Graz

členstvo v komore:

Obchodna komora

UID číslo:

ATU60923567

Platné predpisy:

Rakúsko obchodné predpisy (www.ris.bka.gv.at)

WNB Delivery GmbH

Heizwerkstrasse 6a

1230 Viedeň

telefón: +43 (0)5 7240

fax: +43 (0)5 7240 1054

e-mail: info@wnb-logistik.at

účel spoločnosti:

Distribúcia mediálnych diel

registračné číslo firmy:

FN 361300z

súd obchodného registra:

Obchodný súd Viedeň

živnostenský úrad:

Mestský obvodný úrad pre 23. viedenský obvod

členstvo v komore:

Obchodna komora

UID číslo:

ATU66365300

Platné predpisy:

Rakúsko obchodné predpisy (www.ris.bka.gv.at)

Poznámka pre používateľov:
Táto webová stránka je online ponukou od wnb Zustell GmbH (ďalej len: wnb) a Cimedia Printmedenvertriebs GmbH (ďalej len: Cimedia) na internete. Táto webová stránka poskytuje rozsiahle informácie a online služby pre produkty a služby wnb a Cimedia.

Cimedia a wnb sa snažia poskytovať všetky informácie na tejto webovej stránke, vrátane akýchkoľvek subdomén a odkazov (ďalej len: táto webová stránka), podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a udržiavať ich aktuálne. wnb a CiMedia nepreberajú žiadnu zodpovednosť za stálu dostupnosť tejto webovej stránky ani za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií poskytovaných na tejto webovej stránke. Zodpovednosť za škodu spôsobenú používateľovi v dôsledku používania tejto webovej stránky je preto vylúčená v rozsahu povolenom zákonom.

Celý obsah tejto webovej stránky (text, fotografie, grafika, videá atď.) je chránený autorským právom a je určený len na osobné použitie v rámci používania tejto webovej stránky. Akékoľvek ďalšie použitie obsahu alebo jeho častí, najmä ukladanie v databázach, zverejňovanie, rozmnožovanie, spracovanie a akákoľvek forma komerčného využitia ako aj sprístupnenie tretím osobám je zakázané. Nastavenie hypertextových odkazov na túto webovú stránku je vítané. Integrácia jednotlivých stránok alebo iných častí tejto webovej stránky (napr. texty, fotografie, grafika, videá atď.) do rámcov tretích strán je však zakázaná.

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (ďalej len: Google). Google Analytics používa takzvané „cookies“, čo sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania tejto webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky, vrátane vašej IP adresy, sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania tejto webovej stránky, na zostavenie správ o aktivite webovej stránky pre prevádzkovateľov webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj na tretie strany, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude za žiadnych okolností spájať vašu IP adresu s inými údajmi uloženými spoločnosťou Google. Inštalácii cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača; Chceli by sme vás však upozorniť, že v tomto prípade môžete v prípade potreby nevyužívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.


Autorské práva na fotografie:

  • Gettyimages / 1354479686
  • Gettyimages / 1340870667
  • Getty Images / 1296726620
  • Gettyimages / 1212693058
  • Getty Images / 1180089745
  • Gettyimages / 1174454416
  • Gettyimages / 1084236108
  • Getty Images / 921506886