zustellpartner.atArtboard 1_noBg

Въпроси & отговори

Колко време трябва да инвестирам?

1,5 – 4 часа в зависимост от големината на територията и броя на продуктите за доставка, респ. на готовите торбички за взимане (”мълчалива” продажба), но това може да се прецизира според вашите индивидуални потребности.

Какво се случва при отпуска, заболяване и т.н.?

По принцип независимият доставчик сам има грижата за евентуалните случаи на заместване, WNB и CiMedia могат да окажат съдействие при организиране на заместването, в спешни случаи WNB и CiMedia сами организират по заместване договорената услуга.

Как изглеждат сроковете за доставка?

Това зависи от продуктите, които трябва да се доставят, във Виена и Долна Австрия ежедневниците се доставят 6 дни в седмицата, в Щайермарк и Кернтен – 7 дни седмично. При “мълчаливата” продажба монтажът, напълването и демонтажът на торбичките за взимане винаги се извършват в неделя и през почивните дни. Дадена територия може да се обслужва заедно с друг доставчик.

Какво е договор за извършена работа?

На базата на договора за извършена работа се извършват дейностите между независими предприемачи.

Какво възнаграждение ще получавам?

Хонорарът зависи от големината на територията и от броя на доставените продукти, респ. броя на поставените готови торбички за взимане. Хонорарът се превежда по сметката ви всеки месец след осчетоводяване. За подробностите можете да се осведомите в разговор с регионалния мениджър.

Какво трябва да се вземе под внимание по отношение на данъците и социалните осигуровки?

За тези неща доставчикът сам трябва да се погрижи: социалните осигуровки и задължението за плащане на данък зависят от личния социален статус на лицето. Подробности по темата ще научите в разговор с регионалния мениджър или от компетентната данъчна служба, респ. осигурителната институция.

Каква е позволената сума за допълнителни доходи?

Сумите за допълнителен доход са различни за студенти, пенсионери, безработни и др. Подробности по темата ще научите в разговор с регионалния мениджър или от компетентната данъчна служба, респ. осигурителната институция.

Къде се доставят вестниците? От къде трябва да взема вестниците?

Принципно продуктите се предоставят за взимане в близост до разпределената територия, регионалният мениджър може да ви информира по-подробно.

Ще получа ли служебен автомобил?

AДоставчикът сам си осигурява всички средства за работа. В много случаи за извършването на дейността е необходимо превозно средство (автомобил, мотопед), в градовете може да се доставя и с велосипед.

Ще получа ли пари за гориво? Как стои въпросът с моите разходи?

Хонорарът покрива всички разходи за използваните собствени средства за работа, за области с по-дълги транспортни отсечки (по-големи разходи) се плаща по-висок хонорар. Всички разходи се признават при сформиране на данъка.

Има ли някакви разходи, свързани със започването на работата (капиталовложение за работни средства, ключове, документация и др.)?

Не, разходи има само за собствените средства за работа (напр. собствен автомобил). В случай на загубване на ключ за външна врата, предоставен от WNB или CiMedia, той трябва да се възстанови.

Ще получа ли обяснения за работата?

По всяко време можете да придружите друг доставчик, за да се запознаете с територията и да прецените колко време е необходимо и какви са разходите, свързани с дейността по доставката.

Как може да се прекрати договорът?

Това зависи от договорената работа (мълчалива продажба, доставка на ежедневници и т.н.) – договорът може да се прекрати при спазване на определен срок за предупреждение или вие можете по всяко време да откажете поръчката за доставка на продукти или за поставянето и напълването на торбичките за взимане.