Plnenie sťahovacích boxov

Schránky na bezplatnú dennú tlač sa stali neoddeliteľnou súčasťou niektorých mestských panorám a sú stálym kontaktným bodom pre mnohých čitateľov novín. O doručenie týchto škatúľ s novinami sa starajú naši doručovací partneri. Vaša lukratívna práca na čiastočný úväzok ako samostatne zárobkovo činná doručovateľka:

  • pracovať len niekoľko hodín denne v skorých ranných hodinách. 
  • živnostník s vlastným autom. 
  • bezpečný dodatočný príjem. 
  • práca pre študentov, dôchodcov a predčasne vstávajúcich.