Impressum

Predstavenie a poskytnutie informácií o spoločnostiach Cimedia Printmedienvertriebs GmbH a WNB Zustell GmbH v zmysle § 5 Zákona o e-commerce (rakúska Zbierka zákonov I 2001/152 v znení neskorších predpisov) a § 24 a § 25 Zákona o médiách (rakúska Zbierka zákonov 314/1981 v znení neskorších predpisov), ako i § 14 Firemného zákonníka (rakúska Zbierka zákonov I 2005/120 v znení neskorších predpisov)

Firma, resp. vlastník mediálneho obsahu:

Cimedia Printmedienvertriebs GmbH
Gadollaplatz 1
8010 Graz
Tel.: +43 (0)5 1795 0
Fax: +43 (0)5 1795 1053
E-Mail: info@cimedia-logistik.at

Predmet činnosti: Predaj mediálnych produktov
IČO: FN 210331 k
Zapísaná v registri súdu: Krajský súd pre občianskoprávne záležitosti Graz
Živnosť zapísaná v: Magistrát Graz
Príslušnosť v komore: Hospodárska komora
IČ-DPH: ATU60923567
Príslušné predpisy: rakúsky živnostenský poriadok (www.ris.bka.gv.at)
WNB Zustell GmbH
Heizwerkstraße 6a
1230 Wien
Tel.: +43 (0)5 7240
Fax: +43 (0)5 7240 1054
E-Mail: info@wnb-logistik.at

Predmet činnosti: Predaj mediálnych produktov
IČO: FN 361300z
Zapísaná v registri súdu: Obchodný súd Viedeň
Živnosť zapísaná v: Okresný súd Magistrátu pre 23. okrsok mesta Viedeň
Príslušnosť v komore: Hospodárska komora
IČ-DPH: ATU66365300
Príslušné predpisy: rakúsky živnostenský poriadok (www.ris.bka.gv.at)

Upozornenie pre užívateľov:

Táto webstránka je online ponukou spoločnosti WNB Zustell GmbH (ďalej len ako „WNB“) a spoločnosti Cimedia Printmedienvertriebs GmbH (ďalej len ako „Cimedia“), dostupnou na internete. Na tejto stránke sú sprístupnené obšírne informačné a online služby k produktom a službám WNB a Cimedia.

Cimedia a WNB sa usilujú poskytovať všetky informácie na tejto webstránke, spolu s prípadnými subdoménami a linkmi (ďalej len ako „táto webstránka“), podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a aktualizovať ich. WNB a CiMedia nezodpovedajú za neustálu dostupnosť tejto webstránky, ako i správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, zobrazených na tejto webstránke. Ručenie za škody užívateľov v súvislosti s využívaním tejto stránky je preto obmedzené na zákonné ručenie.

Celý obsah tejto webstránky (texty, fotky, obrázky, videá a pod.) je autorsky chránený a určený len na osobné použitie v rámci využívania tejto webstránky. Akékoľvek iné použitie obsahu alebo jeho častí, obzvlášť ukladania v databázach, zverejňovanie, rozmnožovanie, spracovanie a akákoľvek forma pracovného využitia, ako i poskytnutie tretím osobám je zakázané. Umiestňovanie hyperlinkov na tejto stránke vítame. Vloženie stránky alebo jej častí (napr. textov, fotiek, obrázkov, videí a pod.) do cudzích webstránok je však zakázané.

Táto webstránka využíva Google Analytics, službu internetových analýz spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics využíva cookies, čo sú textové údaje, ktoré sa ukladajú na počítači návštevníka našej stránky a umožňujú analýzu Vášho správania na webstránke. Informácie vytvorené pomocou cookies o Vašom používaní webstránky sa prenesú a uložia spravidla na server Google v USA. Google tieto informácie použije, aby vyhodnotil Vaše používanie tejto webstránky, vytvoril správy o aktivitách na webstránke a poskytol ďalšie služby, spojené s využívaním webstránky a internetu prevádzkovateľa webstránky. Google tieto informácie môže poskytnúť aj tretím osobám, ak je to zákonom prikázané alebo ak tieto tretie osoby údaje spracujú v mene Google. Google v žiadnom prípade nespojí Vašu IP adresu s inými údajmi, ktoré Google uchováva. Môžete zakázať ukladanie cookies nastavením Vášho prehliadača. Upozorňujeme Vás však na to, že Vám potom nemusia byť plne prístupné funkcie tejto webstránky. Používaním webstránky súhlasíte s použitím Vami uvedených údajov spoločnosťou Google spôsobom, uvedeným vyššie, a na vyššie uvedené účely.