Otázky & odpovede

Koľko času na prácu denne potrebujem?

1,5 – 4 hodiny, v závislosti od veľkosti oblasti a počtu doručovaných produktov, resp. automatov na noviny, ktoré musíte rozložiť („nemý predaj“). Je možné sa individuálne dohodnúť.

A čo počas dovolenky, ak ochoriem a pod.?

V zásade by si mal náš samostatný partner-doručovateľ sám zabezpečiť záskok. Pri organizovaní záskoku Vás vie WNB a CiMedia podporiť, a v nevyhnutných prípadoch vie WNB a CiMedia sama zabezpečiť potrebný výkon služby.

Ako často sa doručuje?

To závisí od doručovaných produktov. Pri denných produktoch vo Viedni a Dolnom Rakúsku sa doručuje 6 dní v týždni, v Štajersku a Korutánsku je to 7 dní v týždni. Pri „nemom predaji“ sa automaty montujú, plnia a demontujú vždy v nedele a cez sviatky. Oblasť však môže byť obhospodarovaná aj v spolupráci s ďalším doručovateľom.

Budeme mať zmluvu o spolupráci?

Áno, zmluva o spolupráci je postavená na výkone služieb medzi dvomi nezávislými podnikateľmi – partnermi.

Koľko si zarobím?

Výška honoráru závisí od veľkosti obhospodarovaného územia a počtu doručených kusov, resp. samoobslužných tašiek v automate. Honorár sa vypláca mesačne na Váš bankový účet, na základe faktúry. Bližšie informácie získate na pohovore s regionálnym vedúcim.

Na čo musím dbať v súvislosti s daňami a sociálnym poistením?

O to sa musí postarať sám partner – doručovateľ. Jeho povinnosť platiť sociálne poistenie a/alebo dane závisí od jeho individuálnej situácie. Bližšie informácie získate na pohovore s regionálnym vedúcim alebo na príslušnom daňovom úrade alebo pobočke sociálnej poisťovne.

Aký je horný limit pre vedľajší zárobok?

Horný limit vedľajšieho príjmu pre je študentov, dôchodcov, nezamestnaných a pod. rozdielny. Bližšie informácie získate na pohovore s regionálnym vedúcim alebo na príslušnom daňovom úrade alebo pobočke sociálnej poisťovne.

Kde sa mi produkty doručia? Kde si ich musím prísť vyzdvihnúť?

V zásade sú produkty doručované v blízkosti oblasti doručovania, kde si ich prevezmete. Regionálny vedúci Vám k tomu povie bližšie informácie.

Dostanem služobné vozidlo?

Všetky dopravné prostriedky si musí zabezpečiť doručovateľ sám. Často je pre prácu potrebné vlastné motorové vozidlo (auto, moped), no v meste je možné doručovať produkty aj na bicykli.

Dostanem kilometrovné? Aké sú moje náklady?

Všetky prípadné náklady pri použití vlastného vozidla sú už zahrnuté v honorári. V oblastiach, kde sú dlhšie trasy medzi zastávkami (vyššie náklady) platíme vyššie honoráre. Všetky náklady sú daňovo odpočítateľné.

Sú so začatím práce pre Vás spojené nejaké náklady (poplatok za pomôcky, kľúče, podklady a pod.)?

Nie. Vašimi nákladmi bude len používanie vlastných prostriedkov (napr. vlastného auta). Pokiaľ však stratíte poskytnutý kľúč od brány spoločnosti WNB, resp. CiMedia, ten budete musieť nahradiť.

Vysvetlí mi niekto, čo by som mal robiť?

Môžete kedykoľvek ísť doručovať s jedným z našich doručovateľov, aby ste spoznali oblasť a zoznámili sa s Vašimi povinnosťami pri práci doručovateľa.

Ako môžem zmluvu ukončiť?

To závisí od dohodnutej služby („nemý predaj“, doručovanie denníkov a pod.). Buď zmluvu o spolupráci ukončíte podaním výpovede s určitou výpovednou lehotou alebo kedykoľvek viete odmietnuť doručenie produktov alebo doplnenie samoobslužných tašiek v automate.