Ochrane osobných údajov

Vyhlásenie k ochrane osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Ak chcete využiť určité funkcie tejto webstránky, musíme spracovať Vaše osobné údaje (napr. meno, adresu, telefónne číslo, e-mail). Vami poskytnuté údaje uchováme výlučne na účely kontaktovania Vás v súvislosti s Vaším dopytom cez zustellpartner.at, ako i na isté s ním súvisiace štatistiky. Maximálna doba úschovy údajov je 6 mesiacov.

Cookies

Aby bol Váš pobyt na našej stráne atraktívnejší a zvyšovali sme komfort našich návštevníkov, používame cookies. Cookies sú textové údaje, ktoré sa ukladajú na počítači návštevníka našej stránky. Umožňujú pri opätovnej návšteve stránky spoznať užívateľa a vyhodnotiť jeho využívanie stránky. Na základe vyhodnocovania využívania stránky vieme našu stránku prispôsobovať potrebám našich návštevníkov. Ak si to však neželáte, máte možnosť na Vašom počítači ukladanie cookies zakázať cez príslušné nastavenie prehliadača. Upozorňujeme Vás však, že je možné, že Vám potom nebudú prístupné všetky funkcie našej webstránky.

Google Analytics

Táto webstránka využíva Google Analytics, službu internetových analýz spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics tiež využíva cookies (viď vyššie). Informácie vytvorené pomocou cookies o Vašom používaní webstránky sa prenesú a uložia spravidla na server Google v USA. Ak si aktivujete anonymizáciu IP adresy na našej webstránke, Vaša adresa bude skrátená firmou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných členských štátov Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Na server Google v USA sa iba výnimočne prenesie celá Vaša IP adresa, kde sa skráti. Ak prevádzkovateľ tejto webstránky o to požiada, Google tieto informácie použije, aby vyhodnotil Vaše používanie tejto webstránky, vytvoril reporty o aktivitách na webstránke a poskytol ďalšie služby, spojené s využívaním webstránky a internetu prevádzkovateľa webstránky. V rámci Google Analytics sa Vaša IP adresa z Vášho prehliadača neuloží spolu s inými údajmi Google. Môžete zakázať ukladanie cookies nastavením Vášho prehliadača. Upozorňujeme Vás však na to, že Vám potom nemusia byť plne prístupné funkcie tejto webstránky. Okrem toho môžete zakázať využívanie a spracovanie údajov, súvisiacich s využívaním tejto webstránky a ukladaných v rámci cookies (vrátane Vašej IP adresy), spoločnosťou Google, ak si stiahnete a nainštalujete plugin z tejto adresy: Download

Linky na iné webstránky

zustellpartner.at obsahuje linky na iné webstránky. zustellpartner.at nezodpovedá za ich obsah, ani dodržiavanie zákonných ustanovení pri ochrane Vašich osobných údajov pri využívaní týchto webstránok.

Súhlas a stiahnutie súhlasu:

Používaním webstránky súhlasíte s použitím Vami uvedených údajov v rozsahu a na účely, uvedené vyššie, vrátane používania cookies, ako je uvedené vyššie. Súhlas s použitím Vašich údajov môžete kedykoľvek písomne stiahnuť, aj s určením konkrétnych údajov alebo účelu využitia. Na tieto účely kontaktujte:

zustellpartner.at
c/o WNB Zustell GmbH
Heizwerkstraße 6a
1230 Wien
Tel.: +43 (0)5 7240
Fax: +43 (0)5 7240 1054
E-Mail: info@wnb-logistik.at

alebo:

zustellpartner.at
c/o Cimedia Printmedienvertriebs GmbH
Gadollaplatz 1
8010 Graz
Tel.: +43 (0)5 1795 0
Fax: +43 (0)5 1795 1053
E-Mail: info@cimedia-logistik.at