Caseta tehnică

Informare şi publicare a Cimedia Printmedienvertriebs GmbH şi a WNB Zustell GmbH conform articolului 5 din legea privind comerţul electronic (Monitorul Oficial Federal partea I 2001/152 în versiunea în vigoare) şi articolul 24 şi articolul 25 din legea privind regimul media (Monitorul Oficial Federal 314/1981 în versiunea în vigoare), precum şi articolul 14 din legea privind societăţile comerciale (Monitorul Oficial Federal partea I 2005/120 în versiunea în vigoare)

Firma, respectiv titularul media:

Cimedia Printmedienvertriebs GmbH
Gadollaplatz 1
8010 Graz
Telefon: +43 (0)5 1795 0
Fax: +43 (0)5 1795 1053
E-Mail: info@cimedia-logistik.at

Obiectul de activitate al societăţii: Distribuţia de produse media
Număr la registrul firmelor: FN 210331 k
Instanţa competentă pentru registrul firmelor: Tribunalul landului pentru speţe de drept civil Graz
Autoritatea industrială: Magistrat Graz
Camera coordonatoare: Camera de Comerţ
Număr id. TVA: ATU60923567
Prevederi legale aplicabile: Legea privind comerţul, artizanatul şi industria din Austria (www.ris.bka.gv.at)
WNB Zustell GmbH
Heizwerkstraße 6a
1230 Wien
Telefon: +43 (0)5 7240
Fax: +43 (0)5 7240 1054
E-Mail: info@wnb-logistik.at

Obiectul de activitate al societăţii: Distribuţia de produse media
Număr la registrul firmelor: FN 361300z
Instanţa competentă pentru registrul firmelor: Instanţa comercială Viena
Autoritatea industrială: Autoritatea districtuală a magistraturii pentru den districtul 23 din Viena
Camera coordonatoare: Camera de Comerţ
Număr id. TVA: ATU66365300
Prevederi legale aplicabile: ÖLegea privind comerţul, artizanatul şi industria din Austria (www.ris.bka.gv.at)

Menţiune pentru utilizatori:

Prezenta pagină de internet constituie o ofertă online pusă la dispoziţie de către WNB Zustell GmbH (denumită în cele ce urmează: WNB) şi de către Cimedia Printmedienvertriebs GmbH (denumită în cele ce urmează: Cimedia) pe internet. Pe această pagină de internet sunt puse la dispoziţie servicii extinse de informare şi online cu privire la produsele şi serviciile oferite de WNB şi de Cimedia.

Cimedia şi WNB depun eforturi pentru a pune la dispoziţie şi a actualiza permanent, cu bună credinţă, toate informaţiile referitoare la prezenta pagină de internet, împreună cu toate eventualele subdomeniile şi link-urile aferente ale acesteia (denumită în cele ce urmează: această pagină de internet). WNB şi CiMedia nu îşi asumă nicio garanţie pentru disponibilitatea permanentă a acestei pagini de internet, precum şi pentru şi corectitudinea, caracterul complet şi actualitatea informaţiilor puse la dispoziţie pe această pagină de internet. Din acest motiv, în limita admisă legal, este exclusă o răspundere pentru prejudiciile suferite de către utilizator ca urmare a acccesării acestei pagini de internet.

Întregul conţinut al acestei pagini de internet (texte, fotografii, grafice, clipuri video etc.) este protejat pe bază de drepturi de autor şi este conceput numai pentru utilizarea personală la accesarea acestei pagini de internet. Este interzisă orice utilizare suplimentară a conţinutului sau a unor elemente ale acesteia, în special stocarea în baze de date, publicarea, multiplicarea, prelucrarea şi orice formă de utilizare de natură comercială, precum şi comunicarea către terţi. Este binevenită inserarea de hyperlink-uri în acest site. Cu toate este interzisă includerea de pagini individuale sau a altor secţiuni ale acestui site web (de exemplu texte, fotografii, grafice, clipuri video etc.) în frame-uri ale terţilor.

Această pagină de internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. (denumit în cele ce urmează: Google). Google Analytics utilizează aşa-numite „Cookies“, reprezentând fişiere text stocate pe computerul dumneavoastră şi care permit o analiză a utilizării acestui site web. Informaţiile generate prin intermediul cookies cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web, inclusiv adresa dumneavoastră IP, sunt transmise către un server al Google din SUA şi sunt stocate la locaţia respectivă. Google va utiliza aceste informaţii pentru a evalua modalitatea de utilizare a acestei pagini de internet de către dumneavoastră, pentru a întocmi rapoarte referitoare la activităţile de la nivelul paginii de internet pentru administratorii de site-uri şi pentru a presta servicii suplimentare asociate utilizării site-ului şi a internetului. În mod suplimentar, Google va comunica eventual aceste informaţii către terţi, în măsura în care această cerinţă este prevăzută legal sau în măsura în care terţii prelucrează aceste date pentru Google. În nicio situaţie Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date stocate de către Google. Dispuneţi de posibilitatea de a evita instalarea de cookies prin intermediul unei configurări corespunzătoare a software-ului dumneavoastră pentru navigarea pe internet; vă atragem însă atenţia asupra faptului că, în acest caz, există riscul să nu puteţi utiliza eventual toate funcţiile acestui site web. Prin utilizarea acestui site web vă exprimaţi acordul cu privire la prelucrarea datelor stocate despre dumneavoastră de către Google în modalitatea şi forma descrise anterior, precum şi în scopul prevăzut mai sus.