Întrebări & răspunsuri

Cât timp trebuie să investesc?

1,5 – 4 ore în funcţie de mărirea regiunii şi de numărul de produse care urmează a fi distribuite, respectiv de Suporturilor de distribuţie a presei care urmează a fi amplasate (vânzare tacită), în acest sens pot fi avute însă în vedere şi cerinţele dumneavoastră individuale.

Ce se întâmplă în caz de concediu, îmbolnăvire, etc.?

În principiu, partenerul independent de distribuţie trebuie să se ocupe pe cont propriu de asigurarea unor eventuali reprezentanţi care să îl substituie, cu posibilitatea oferirii de asistenţă de către WNB şi CiMedia la asigurarea eventualilor reprezentanţi, în situaţii de urgenţă WNB şi CiMedia urmând să asigure pe cont propriu serviciul convenit în calitate de substituiţi.

Care sunt intervalele de distribuţie?

Acest aspect depinde de produsele care urmează a fi distribuite, în cadrul distribuţiei de publicaţii cotidiene, în Viena şi Austria Inferioară distribuţia se efectuează în 6 zile săptămânal, iar în Steiermark şi Kärnten sunt disponibile 7 zile de distribuţie săptămânal. În cadrul vânzării tacite, montarea, alimentarea şi demontarea suporturilor de distribuţie a presei se realizează în toate situaţiile în zilele de duminică şi cu ocazia sărbătorilor legale. O regiune poate fi coordonată însă şi împreună cu un alt partener de distribuţie.

Ce reprezintă un contract de prestări servicii?

Contractul de prestări servicii constituie baza pentru serviciile între antreprenorii independenţi.

Care este cuantumul onorariului de care beneficiez?

Cuantumul onorariului depinde de mărimea zonei de activitate şi de numărul de articole distribuite, respectiv de numărul de suporturi de distribuţie a presei montate. Onorariul este virat după facturare lunar în contul dumneavoastră. Puteţi obţine informaţii mai detaliate în cadrul unei discuţii personale cu directorul dumneavoastră regional.

Care sunt aspectele care trebuie avute în vedere cu raportare la impozite şi la asigurări sociale?

De aceste aspecte trebuie să se ocupe partenerul de distribuţie pe cont propriu, existenţa unei obligaţii de plată a asigurărilor sociale şi/sau a impozitelor este determinată de condiţiile personale. Puteţi obţine informaţii mai detaliate în cadrul unei discuţii personale cu directorul dumneavoastră regional sau la administraţia financiară competentă, respectiv la instituţia competentă în domeniul asigurărilor sociale.

Care este limita veniturilor mele suplimentare admise?

Limitele pentru veniturile suplimentare pentru studenţi, pensionari, şomeri etc. sunt diferite. Puteţi obţine informaţii mai detaliate în cadrul unei discuţii personale cu directorul dumneavoastră regional sau la administraţia financiară competentă, respectiv la instituţia competentă în domeniul asigurărilor sociale.

Unde sunt livrate ziarele ? De unde trebuie să ridic ziarele?

În principiu, produsele sunt puse la dispoziţie în apropierea zonei de distribuţie în scop de ridicare, directorul regional poate oferi informaţii suplimentare cu privire la acest aspect.

Voi beneficia de un autoturism de serviciu?

Toate mijloacele de producţie trebuie puse la dispoziţie personal de către partenerul de distribuţie. În numeroase situaţii, pentru prestarea serviciului este necesar un vehicul propriu (autoturism, scuter), în zonele urbane distribuţia poate fi efectuată şi cu o bicicletă.

Voi beneficia de indemnizaţie per kilometru? Care este regimul aplicabil cu privire la cheltuielile mele?

Prin intermediul onorariului sunt acoperite deja toate cheltuielile pentru utilizarea mijloacelor proprii de producţie, iar pentru zonele cu distanţe mai mari (cheltuieli mai ridicate) este achitat un onorariu mai ridicat. Toate cheltuielile sunt deductibile fiscal.

Există costuri necesare pentru a putea începe desfăşurarea activităţii (utilizarea de mijloacele de producţie, chei, documente, etc.)?

Nu, sunt înregistrate numai eventualele costuri pentru utilizarea mijloacelor proprii de producţie (de exemplu autoturism propriu). Numai pierderea unei chei de la poarta imobilului pusă la dispoziţie de către WNB, respectiv CiMedia va trebui acoperită.

Activitatea îmi este explicată?

Puteţi însoţi în orice moment un partener de distribuţie pentru a cunoaşte regiunea şi pentru a putea aprecia cheltuielile asociate activităţii de distribuţie.

Cum poate înceta contractul ?

Acest aspect depinde de serviciul convenit (vânzare tacită, distribuţia de publicaţii cotidiene etc.), existând posibilitatea de a rezilia contractul de prestări servicii cu respectarea unui anumit termen de preaviz sau dispuneţi de posibilitatea de a refuza în orice moment solicitarea de distribuţie a produselor sau de montare şi alimentare a suporturilor de distribuţie a presei.