ما نماینده 2200 شریک تحویل هستیم

deliverypartner.at یک پلت فرم از پیام رسان رسانه HZ GmbH و wnb delivery GmbH برای همه کسانی که به دنبال یک کار نیمه وقت انعطاف پذیر خارج از ساعات کاری عادی هستند.

wnb Zustell GmbH و Medienbote HZ GmbH

اطمینان از توزیع روزنامه های روزانه و سایر محصولات چاپی در وین، اتریش سفلی، بورگنلند، اشتایریا و کارینتیا.

کسانی که از قبل به ما اعتماد دارند