Неадресирани рекламни материали

Неадресирани рекламни материали

Благодарение на доставчиците неадресирани рекламни материали (флаери, листовки, проспекти,…), неадресирани седмични вестници, мостри на стоки и много други всяка нощ намират сигурно своя път до домакинствата и ги информират за актуални оферти, новости и мероприятия.

Проявявате ли интерес?

Направете тук безплатно и необвързващо запитване!