Доставка без адрес

Неадресирани рекламни материали (флаери, листовки, брошури и др.), неадресирани седмични вестници, мостри на продукти и много други всеки ден намират път до домакинствата чрез партньорите за доставка и ги информират за актуални оферти, новини и събития. Вашата доходоносна работа на непълен работен ден като самостоятелно зает доставчик:

  • бъдете свой собствен шеф 
  • доходоносен допълнителен доход, в зависимост от размера на зоната за доставка
  • добра работа на непълен работен ден